Kadınlarda Orgazm Bozukluğu  

Kadınlarda Orgazm Bozukluğu

KADINDA ORGAZM BOZUKLUĞU [DSM-IV] ÖLÇÜTLERİ

 A. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması. Kadınlar orgazmı tetikleyen uyarının türü ya da yoğunluğu açısından büyük değişkenlik gösterirler. Kadında orgazm bozukluğu tanısı, klinisyenin kadının yaşı, cinsel deneyimi ve aldığı cinsel uyarıların yeterliliği açısından baktığında orgazm olma yetisinin beklenenden daha az olduğu yargısına varması temeline dayanmalıdır.

 B. Bu bozukluk belirgin bir sıkıntıya yada kişiler arası ilişkilerde zorluklara neden olur. Bu işlev bozukluğu; başka bir I. Eksen bozukluğuyla daha iyi açıklanmaz (başka bir cinsel işlev bozukluğu dışında) - ve sadece bir maddenin (Ör: kötüye kullanılabilen bir ilaç ya da tedavi amacıyla kullanılan bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

Cinsel birleşme ile orgazm olamama kadınlar arasında çok yaygın görülür. Birçok araştırmada cinsel sorun nedeniyle başvurmamış kadınların %40-60 kadarının orgazm olamadıkları saptanmıştır. Orgazm olamamak bu kadar yaygın olmasına karşılık bu nedenle tedaviye başvuru oranı yüksek değildir.

NEDENLER

ORGANİK NEDENLER

Orgazmolabilme vajinanın boyutu, pelvis kaslarının gücü ile bağlantılı değildir.

Omurilik hasarı bulunan, vajinal girişin ve vajinal ameliyatlar dolayısıyla yapısının bozulduğu kadınlarda orgazm bozukluğu gelişebilir.

 Şeker hastalığı ya da pelvis kanseri gibi kronik hastalıklar ya da menopoz daha çok cinsel uyarılmayı etkilemekte, ikinci derecede orgazmı olumsuz etkilemektedirler.

 PSİKOLOJİK NEDENLER

 Negatif beden imajı vedüşük benlik saygısı,

 Baba-kız ilişkisindeki olumsuzluklar,

 Geleneksel kadın cinsel rolünün dışına çıkamamak,

 Edilgenlik, çekingenlik,

 Kadının çift ilişkisindeki ikilemi,

 Kendini bırakma, kontrolünü yitirme korkusu,

 Bağımsızlığını ortaya koyma korkusu,

 Cinsellik konusundaki korkular,

 Eşe veya erkeğe yönelik olumsuz duygular,