Kadınlarda Cinsel Uyarılma Bozukluğu  

Kadınlarda Cinsel Uyarılma Bozukluğu

 KADINDA CİNSEL UYARILMA BOZUKLUĞU DSM-IVTANI ÖLÇÜTLERİ

 A. Sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, cinsel uyarılmanın yeterli bir ıslanma-kabarma tepkisini sağlayamamaya da cinsel etkinlik bitene dek bunu sürdürememe.

 B. Bu bozukluk, belirgin bir sıkıntıya yada kişiler arası ilişkilerde zorluklara neden olur.

C. Bu cinsel işlev bozukluğu, başka bir Eksen I bozukluğuyla daha iyi açıklanamaz (başka bir Cinsel İşlev Bozukluğu dışında) ve sadece bir maddenin ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

NEDENLERİ 

Fiziksel Hastalıklar: MENOPOZA BAĞLI HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER, ŞEKER HASTALIĞI.

İlaçlar: TANSİYON İLAÇLARI, ANTİDEPRESANLAR VE DİĞER PSİKİYATRİK İLAÇLAR, ALERJİ İLAÇLARI.

 PSİKOLOJİK NEDENLER

 Yetiştirilme ve geleneksel kadın cinsel rolü.

 Babaya olan çocuksu aşkın bilinçdışında devamediyor oluşu.

 Eşcinsellik.

 Kişilik sorunları.

 Katı dini ve ahlaki inançlar.

 Cinsel fobiler veya kaçınmalar.

 Cinsel dürtüler üzerinde kontrolünü kaybetme korkusu.

 Maskelenmiş sapkınlıklar.

 Gebelik korkusu (çoğunlukla istek bozukluğu ile birlikte).

 Depresyon (çoğunlukla istek bozukluğu ile birlikte).

 Eşin kaybı (çoğunlukla istek bozukluğu ile birlikte).

 Yaşla veya çekicilikle ilgili endişeler (çoğunlukla istek bozukluğu ile birlikte).

 Eşe ilgi kaybı (çoğunlukla istek bozukluğu ile birlikte).

 Yakınlık sorunları.

 Evlilik çatışmaları.

 Eşin cinsel beceri eksikliği, güç dengesizliği, pasif agresif eş, eşini ketleyen koca.

 TEDAVİ

 Organik nedenlere bağlı uyarılma bozukluklarında nedene yönelik tedavi uygulanır. Örneğin menopoz dönemindeki hormon tedavileri sorunun çözümünde çok önemli bir yer tutar. Ya da herhangi bir ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan uyarılma bozukluğunda ilacın değiştirilmesi ya da dozunun azaltılması sorunu kolayca çözebilir.Psikoterapi sürecini ise kadının daha aktifleştirilmesi ile cinsel arzularını keşfedip kendini daha serbest bırakmasının sağlanması oluşturur.