Kadınlarda Cinsel Tiksinme Bozukluğu  


Kadınlarda Cinsel Tiksinme Bozukluğu

CİNSEL TİKSİNTİ BOZUKLUĞU DSM-IV ÖLÇÜTLERİ

A. Sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, bir cinsel eş ile genital cinsel ilişki kurmaktan aşırı tiksinti duyma ve bundan tümüyle (ya da hemen tümüyle) kaçınma.

B. Bu bozukluk belirgin bir sıkıntıya ya da kişiler arası ilişkilerde zorluklara neden olur.

C. Bu cinsel işlev bozukluğu, başka bir Eksen I bozukluğuyla daha iyi açıklanamaz. (başka bir Cinsel İşlev Bozukluğu dışında)

Cinsellikten tiksinen birey cinsel ilişkiden sürekli kaçınır. Daha ağır şekillerinde, cinsel etkinliğe yol açabileceği korkusu ile birey, dokunmaktan ve iletişim kurmaktan da kaçınabilir. 

Cinsel tiksinti bozukluğu tek başına veya diğer cinsel işlev bozuklukları ile birlikte bulunabilir; diğer cinsel işlev bozukluklarının nedeni ya da sonucu olabilir.

NEDENLER

İstek bozukluğunda geçerli nedenlerle aynıdır ancak tiksinti bozukluğunda söz konusu etkenler genellikle daha şiddetlidir ayrıca cinsel taciz ve travmalarla, cinsel yönelim sorunlarına daha sık rastlanır.

İstek bozukluğu yapan nedenlere ek olarak şu etkenler de söz konusudur.

Cinsel korkular,

Cinsel travmalar,

Cinsel kimlik ve yönelim sorunları,

Ağır kişilik sorunları,

 Cinsel fobiler,

 Eş reddi,

TEDAVİ

Tedavide temel ilke tiksintiye yol açan etkenlerin bulunup ortadan kaldırılması yada çözümlenmesidir.