Erkeklerde ​Cinsel Tiksinme Bozukluğu Erkeklerde ​Cinsel Tiksinme Bozukluğu

  Cinsel Tiksinme Bozukluğu

 
Cinsel Tiksinti Bozukluğu DSM-IV Ölçütleri

A. Sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, bir cinsel eş ile genital cinsel ilişki kurmaktan aşırı tiksintiduymave bundan tümüyle (yadahementümüyle) kaçınma.

B. Bu bozukluk belirgin bir sıkıntıya yada kişiler arası ilişkilerde zorluklara neden olur.

C. Bu cinsel işlev bozukluğu, başka bir Eksen I bozukluğuyla daha iyi açıklanamaz. (başka bir Cinsel İşlev Bozukluğu dışında)

Tedavi

Tedavide temel ilke tiksintiye yol açan etkenlerin bulunup ortadan kaldırılması ya da çözümlenmesidir.